Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer og tjenesteydelser online på www.apato.dk.
www.apato.dk er en e-handelsplatform der ejes og drives af APATO Copenhagen.

APATO Copenhagen ApS
Værnedamsvej 11, 2. tv.

1819 Frederiksberg C
CVR 38591037

E-mail: casper@apato.dk

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver.

Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

Sælger har ikke taget ejendomsforbehold i varerne.

Alle priser på www.apato.dk er inklusiv moms og afgifter.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Eurocard. Inden køber vælger at godkende ordren, bliver det enkelte gebyr oplyst.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når sælger/leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte varer, udstedes et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betalingen for varerne sker i forbindelse med afsendelse fra sælger/leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra sælgeren/leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Levering og risiko
Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser, der følger nedenfor.

Som udgangspunkt sendes varerne samme dag, som ordren er accepteret inden for normal arbejdstid. Dog har nogle varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Levering til ikke-brofaste øer* kan ikke ske uden ekstra omkostninger. Der kan forekomme forlænget leveringstid, og der er ikke mulighed for opbæring, eller andre serviceydelser.

*Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). For andre ikke-brofaste øer levereres varerne på nærmeste kajkant på fastlandet eller nærmeste pakkebutik. Levering kan ikke ske til Færøerne eller Grønland.

Leveringstiden vil typisk udgøre max. 5 arbejdsdage ved standardlevering. Afvigelser herfra vil fremgå, når køber bestiller varer på www.apato.dk

Ved modtagelse af varer opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til sælger via ”www.apato.dk

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varer alene køber.

Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

Køber skal meddele sælger via www.apato.dk om eventuelle mangler ved varer indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. Sælgers modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.  

Betaling af fragtomkostninger ved reklamation
Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Sælger vil dog refundere købers rimelige fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen, så sælger kan tilbagebetale købers fragtomkostninger. Vi anbefaler altid at man returnerer sit køb som pakkepost med tilhørende tracking ID.

Alle returvarer skal sendes til følgende adresse
APATO Copenhagen
Værnedamsvej 11, 2 TV
1819 Frederiksberg C
Mærk pakken med 'RETUR'

Ved returnering af varen, bedes problemet beskrevet så detaljeret som muligt.
Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 30 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesretten 30 dage efter den dag, køber får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give sælger tydelig meddelelse om dette.

Markedsføring
E-mail-adressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling på www.apato.dk, kan benyttes af sælger til at markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal køber angive e-mail adressen kundeservice@apato.dk. Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 24. Januar 2024

Join our free Members Club
Receive unique offers - it's free so what's not to like and thank you for supporting a local business like APATO Copenhagen
close

Availability